Reigerstraat 37
2802 EM Gouda
0182 515 657
directie.degoudakker@degroeiling.nl

Oudervereniging

OR

De oudervereniging van basisschool de Goudakker is opgericht in het jaar 2000 en bestaat inmiddels uit tien leden, allen ouders van leerlingen, die geheel vrijwillig deel uitmaken van “Oudervereniging de Goudakker”.

Zoals bij elke vereniging hebben alle leden een taak. Bij de oudervereniging van de Goudakker zijn de taken als volgt verdeeld:

Voorzitter: Natasja Jansen
Penningmeester: Jubbe Muller
Secretaris: Ingrid Epping
Algemene leden: Gertrude van Oort,  Valancy Ernst, Lavinia James, Nel van den Hoonaard, Nico van den Beld, Denise van den Beld, Ilkay Akdogan, Marta van Vliet, Nikke Saueressing en José de Jong.

De oudervereniging heeft 2 hoofddoelen:
• het organiseren en bekostigen van (buitenschoolse) activiteiten;
• het vergroten van ouderbetrokkenheid op school.

Met onze leden vormen wij de schakel tussen de ouders en het schoolteam bij het organiseren van bijna alle activiteiten op en buiten school. Voor de organisatie van deze activiteiten zijn we verdeeld in werkgroepen. Zo hebben we een JAVD (Jeugdavond vierdaagse) groep, een schoolreis- en uitstapjesgroep, een school-aankleedgroep, een schoolfotograafgroep, een feestgroep (o.a. disco, fancy-fair, midwinterfeest, kerstviering, paasviering, sinterklaasfeest), een kriebelbrigade (luiscontrole) en een sportcommissie. 
De leden van de oudervereniging zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor deze werkgroepen en wij dragen zorg voor de uitvoering en bekostiging van alle activiteiten die door de werkgroepen bedacht worden. Uiteraard voeren we al deze activiteiten niet alleen uit maar worden we vaak geholpen door de groepsouders vanuit elke groep, de inzet van helpende ouders en het team.

Afspraken maken doen we in vergadervorm. De vergaderingen zijn openbaar, waarmee ik wil benadrukken dat iedereen welkom is die actief betrokken wil zijn bij basisschool de Goudakker. Onze vergaderingen vinden één keer in de maand plaats, altijd op een maandag. De aanvang is om 20:00 uur en ze worden aangekondigd in de nieuwsbrieven van school. 

Ook houden we één keer per jaar, in oktober, een algemene ledenvergadering. Hier blikken we terug op de activiteiten van het voorgaande jaar en stellen we de activiteiten van het komende jaar vast aan de hand van een jaarkalender. Ook wordt tijdens deze vergadering de begroting van het voorgaande jaar gesloten en voor het komende schooljaar vastgesteld, evenals de hoogte van de ledencontributie ook wel ouderbijdrage genoemd. 

De activiteiten worden betaald vanuit de ledencontributie die door alle ouders met kinderen op de Goudakker betaald dient te worden. Bij elke inschrijving van uw kind bent u namelijk lid geworden van de oudervereniging en heeft u voor dit lidmaatschap een handtekening gezet. De oudervereniging beheert het geïnde ledencontributies en draagt er zorg voor dat de begroting elk jaar sluitend is. 

Op dit moment is de contributie vastgesteld op een bedrag van €47,50 per kind en jaarlijks zal opnieuw bekeken worden of de hoogte van dit bedrag toereikend is voor het komende jaar.
Van de contributie worden alle activiteiten betaald die niet door de overheid gesubsidieerd worden, zoals bijvoorbeeld het sinterklaasfeest, schoolreis, losse excursies, het kleuterfeest, aankleding van school, versnaperingen, fancy fair, midwinterfeest kerstviering, paasviering, afscheidscadeau voor de leerlingen van groep 8 enzovoorts.

Hoewel wij van mening zijn dat het niet zo kan zijn dat andere ouders de kosten betalen voor de activiteiten van uw kind, beseffen wij heel goed dat het contributiebedrag voor sommige ouders een fors bedrag kan zijn, zeker als u meerdere kinderen ingeschreven heeft. 
Daarom is het mogelijk om een betalingsregeling te treffen. Dit kan in overleg door contact op te nemen met de directie van de Goudakker of door contact op te nemen met de penningmeester van de oudervereniging.

Ouders die besluiten om het jaarlijkse contributiebedrag aan de oudervereniging niet te betalen, moeten zich realiseren dat hun kind zal worden uitgesloten van bepaalde activiteiten die door de oudervereniging zijn georganiseerd waaronder bijvoorbeeld de schoolreis.
Voor het schoolkamp van groep 8 wordt ieder jaar, naast de contributie voor de oudervereniging, een aanvullende bijdrage gevraagd aan de ouders van de leerlingen van groep 8.

Het rekeningnummer van de oudervereniging is NL47INGB0002078563 t.n.v. Oudervereniging de Goudakker.

Heeft u vragen of ideeën over de oudervereniging, dan kunt u ons per mail bereiken via or.degoudakker@degroeiling.nl. Ook heeft de oudervereniging in het schoolgebouw een oude rode PTT brievenbus. Deze hangt aan de muur in de hal bij de hoofdingang van school.

Rest mij te zeggen dat u altijd van harte uitgenodigd bent om u aan te melden als groepsouder of gewoon als belangstellende ouder, zeker als u inspirerende tips of ideeën heeft, als u handig, sportief, muzikaal, creatief of wat dan ook bent, dat van nut kan zijn om onze leerlingen de leukste activiteiten te bezorgen tijdens hun verblijf op deze school, want één ding staat vast:

“Zonder uw betrokkenheid, geen activiteit”.

Namens de oudervereniging,

Natasja Jansen - Heuvelman