Reigerstraat 37
2802 EM Gouda
0182 515 657
directie.degoudakker@degroeiling.nl

Groep 7/8

Na 8 jaar basisschool zitten de kinderen dan in groep 8. Een spannend jaar. De keus voor het voortgezet onderwijs, kamp en de musical. En de eind cito. En dan natuurlijk groep 7. Want dit jaar is het combinatie klas, op woensdag, donderdag en vrijdag. In groep 7 staat de entree cito toets op het programma en het fietsverkeersexamen. Soms hebben de leerlingen samen les, soms apart. Op maandag en dinsdag heeft groep 7 les van meester Wim en groep 8 zit bij juf Monique. Op maandag en dinsdagmiddag werken we in projecten. Twee leerkrachten voor de groep. De kinderen werken op diverse manieren, alleen of juist samen, buiten of binnen, met muziek, met zien of met doen.

Het werken in een combinatie klas is hard werken voor de leerkracht. Want alle uitleg moet je dubbel geven. Is de ene groep aan het werk dan krijgt de andere groep de aandacht. En dit wisselt elkaar steeds af. Voor de kinderen is het even wennen want je moet soms wachten op de leerkracht. Hier leren ze natuurlijk ook van: je kan namelijk veel meer dan je in eerste instantie denkt. Dus als je het even niet weet: dan sla je de opdracht over, je vraagt het zachtjes aan je buurman en de juf loopt haar rondje en helpt dan.

Hoe verloopt een dag in groep 7/8. De kinderen komen binnen, we zeggen elkaar gedag bij de deur en iedereen gaat zitten om rustig te lezen. Een fijn begin van de ochtend. Tijdens het stillezen is er even de kans voor de leerkracht om een persoonlijk gesprekje te hebben. Na het lezen, spreken we dag door aan de hand van het planbord. Dan is er ook de kans om het laatste nieuws te delen met de klas. We beginnen meestal met de rekenles. We bespreken het doel van de les, maken een aantal sommen gezamenlijk en dan aan de slag. Op de Ipad. We werken namelijk met Gynzy en de methode Reken zeker op de Ipad. De kinderen werken in hun eigen tempo op het niveau van groep 8 aan de sommen. Na de rekenles bespreken we of we het doel gehaald hebben. Voor de pauze is er tijd voor een spellings-, woordenschat- of taalopdracht. Ook bij de taal en leesopdrachten bespreken we het doel van de les. Want als je het doel van de les snapt maak je de les beter.

Om 10.15 hebben we onze pauze. Even lekker naar buiten om te bewegen. Na de pauze eten en drinken we in de klas. De leerkracht leest voor of we kijken b.v. op het digibord naar het jeugdjournaal. Hierna moeten we weer aan het werk. Met b.v. Engels, begrijpend lezen of Estafette lezen. Of een andere talige opdracht. In groep 7/8 is begrijpend lezen een belangrijk vak. Als je namelijk weet wat je leest, hoe je het moet lezen, wat je moet doen als het niet begrijpt, hoe je iets moet opzoeken kan je ook je zaakvakken goed maken.

De middag wordt meestal gebruikt voor de zaakvakken: aardrijkskunde, topografie, geschiedenis, verkeer, natuur. Deze opdrachten maken we soms alleen maar vaak ook in tweetallen of in groepjes. We proberen om de vakken ook te combineren tot een groot project. Deze vakken staan ook in de weektaak. Met de weektaak leren de kinderen om hun werk te plannen. Ze mogen zelf beslissen welke opdrachten ze het eerst maken, of ze samendoen of juist alleen. Het woord zegt het al: weektaak. Het werk moet dus wel binnen 1 week gemaakt zijn.

In de middag hebben we ook tijd voor creatieve opdrachten. Gym hebben we in de gymzaal en soms ook op veld naast na de school.

Naast deze vakken hebben we ook vaak tijd voor goede gesprekken over alles wat speelt rond het opgroeien, puber worden, de keus van het voortgezet onderwijs en alles wat er bij de kinderen naar boven komt. Dit is de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen. De kinderen leren omgaan met elkaar, rekening te houden met de verschillen en respect te hebben voor elkaar, de omgeving en zichzelf.

In groep 7/8 besteden we ook veel tijd aan de digitale ontwikkeling. Van hoe maak ik een powerpoint tot wat zet ik wel en zeker niet online. Op maandag krijgen de kinderen ook les van juf Esther rond programmeren.

Groep 7/8 is een jaar waarin de kinderen van groep 8 veranderen van basisschoolleerling naar brugklasleerling. Een leuk, druk en spannend jaar voor de kinderen. Een jaar dat we afsluiten met een musical waarbij alle kinderen afscheid nemen van hun basisschooljaren. Groep 7/8 is een jaar waarin de kinderen van groep 7 afscheid nemen van hun klasgenoten en waarin ze zich verheugen: volgend jaar zijn wij aan de beurt.