Reigerstraat 37
2802 EM Gouda
0182 515 657
directie.degoudakker@degroeiling.nl

Groep 5/8

Groep 5:
Dit jaar krijgen de kinderen voor het eerst de zaakvakken aardrijkskunde, topografie en geschiedenis. Tijdens de lessen aardrijkskunde en topografie leren de kinderen eerst hun eigen omgeving verkennen en leren ze wat een plattegrond is en hoe ze deze moeten gebruiken. Tijdens de lessen geschiedenis krijgen ze altijd een terugkoppeling naar de tijd van nu. Geschiedenis is leuk en door te leren hoe het vroeger ging leren kinderen beter te begrijpen waarom we de dingen doen zoals we ze nu doen.

Dit jaar houden de kinderen ook allemaal een boekbespreking. Dit vinden ze altijd heel spannend, maar zeker ook heel erg leuk.

Digitale hulpmiddelen zijn niet meer weg te denken uit onze huidige maatschappij en zo ook bij ons in groep 5. Alle leerlingen hebben een eigen iPad. De kinderen maken de rekenles iedere dag op de iPad en ook kunnen zij na de taal- en spellingslessen verder  oefenen met oefensoftware op de iPad.
Belangrijke speerpunten in groep 5 zijn de tafels en klokkijken. Verder nemen spelling en taal een groot gedeelte van de dag in beslag. Wij werken met de methode STAAL. Deze methode combineert spelling en grammatica. Door te werken in thema's en met actuele teksten en bronnen brengt het taal tot leven. Na ieder blok verwerken de kinderen hun opgedane kennis in een publicatie of presentatie.

Naast hard werken is ontspanning natuurlijk ook belangrijk. Wij doen veel korte spelletjes (energizers) tussen de lessen door en natuurlijk spelen wij iedere dag gezellig samen buiten. Op woensdag gymmen wij in de zaal en krijgen de kinderen les van een vakdocent. Op vrijdag gymmen wij op het voetbalveld naast de school.

Wij vinden het belangrijk dat ieder kind met plezier naar school komt en besteden daarom natuurlijk ook aandacht aan de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Dit kan bestaan uit een les uit de methode, maar ook in gesprek gaan als klas of situaties uitspelen tijdens een les drama.

Groep 5 is een leuk, maar vooral leerzaam jaar!

Groep 8: 
Na 8 jaar basisschool zitten de kinderen dan in groep 8. Een spannend jaar. De keus voor het voortgezet onderwijs, kamp en de musical. En de eind cito. 

Hoe verloopt een dag in groep 8. De kinderen komen binnen, we zeggen elkaar gedag bij de deur en iedereen gaat zitten om rustig te lezen. Een fijn begin van de ochtend. Tijdens het stillezen is er even de kans voor de leerkracht om een persoonlijk gesprekje te hebben. Na het lezen, spreken we dag door aan de hand van het planbord. Dan is er ook de kans om het laatste nieuws te delen met de klas. We beginnen meestal met de rekenles. We bespreken het doel van de les, maken een aantal sommen gezamenlijk en dan aan de slag. Op de Ipad. We werken namelijk met Gynzy en de methode Reken zeker op de Ipad. De kinderen werken in hun eigen tempo op het niveau van groep 8 aan de sommen. Na de rekenles bespreken we of we het doel gehaald hebben. Voor de pauze is er tijd voor een spellings-, woordenschat- of taalopdracht. Ook bij de taal en leesopdrachten bespreken we het doel van de les. Want als je het doel van de les snapt maak je de les beter.

Om 10.15 hebben we onze pauze. Even lekker naar buiten om te bewegen. Na de pauze eten en drinken we in de klas. De leerkracht leest voor of we kijken b.v. op het digibord naar het jeugdjournaal. Hierna moeten we weer aan het werk. Met b.v. Engels, begrijpend lezen of Estafette lezen. Of een andere talige opdracht. In groep 8 is begrijpend lezen een belangrijk vak. Als je namelijk weet wat je leest, hoe je het moet lezen, wat je moet doen als het niet begrijpt, hoe je iets moet opzoeken kan je ook je zaakvakken goed maken.

De middag wordt meestal gebruikt voor de zaakvakken: aardrijkskunde, topografie, geschiedenis, verkeer, natuur. Deze opdrachten maken we soms alleen maar vaak ook in tweetallen of in groepjes. We proberen om de vakken ook te combineren tot een groot project. Deze vakken staan ook in de weektaak. Met de weektaak leren de kinderen om hun werk te plannen. Ze mogen zelf beslissen welke opdrachten ze het eerst maken, of ze samendoen of juist alleen. Het woord zegt het al: weektaak. Het werk moet dus wel binnen 1 week gemaakt zijn.

In de middag hebben we ook tijd voor creatieve opdrachten. Gym hebben we in de gymzaal en soms ook op veld naast de school.

Naast deze vakken hebben we ook vaak tijd voor goede gesprekken over alles wat speelt rond het opgroeien, puber worden, de keus van het voortgezet onderwijs en alles wat er bij de kinderen naar boven komt. Dit is de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen. De kinderen leren omgaan met elkaar, rekening te houden met de verschillen en respect te hebben voor elkaar, de omgeving en zichzelf.

In groep 8 besteden we ook veel tijd aan de digitale ontwikkeling. Van hoe maak ik een powerpoint tot wat zet ik wel en zeker niet online. Op maandag krijgen de kinderen ook les van juf Esther rond programmeren.

Groep 8 is een jaar waarin de kinderen van groep 8 veranderen van basisschoolleerling naar brugklasleerling. Een leuk, druk en spannend jaar voor de kinderen. Een jaar dat we afsluiten met een musical waarbij alle kinderen afscheid nemen van hun basisschooljaren.