Reigerstraat 37
2802 EM Gouda
0182 515 657
directie.degoudakker@degroeiling.nl

Peuterspeelzaal De Goudrakkers

Spelenderwijs voorbereiden op de basisschool

Sinds september 2013 is in RK Basisschool de Goudakker peutergroep de Goudrakkers gevestigd. Deze peutergroep is in samenwerking met Quadrant Kindercentra tot stand gekomen en biedt peuters een prima voorbereiding voor de basisschool.
 
In de ochtenduren (elke werkdag van 8.30-12.00 uur) leren de kinderen spelenderwijs omgaan met elkaar en een groep. Vrij spel wordt afgewisseld met knutselactiviteiten, kringgesprekken, buitenspelen en een eet- en drinkmoment. De kinderen worden gestimuleerd in de taalontwikkeling, zelfredzaamheid en op het sociale vlak.
 
VVE-programma
VVE is de afkorting van voor- en vroegschoolse educatie. VVE heeft als doel de ontwikkeling van (met name) de taal te stimuleren bij jonge kinderen die wat extra aandacht op taalgebied kunnen gebruiken. Hiermee richten wij ons op het voorkomen van taalachterstand bij de start van de basisschoolperiode.
Lees meer over dit VVE-programma.