Reigerstraat 37
2802 EM Gouda
0182 515 657
directie.degoudakker@degroeiling.nl

'School op Seef'

Verkeersouder(s) gezocht!
 
De Goudakker wil graag het verkeerveiligheidslabel SCHOOL OP SEEF toegekend krijgen.
Het verkeersveiligheidsprogramma SCHOOL op SEEF moet bijdragen aan duurzame, planmatige en hoogwaardige verkeerseducatie op onze school.
Uitgangspunt is een veilige, maar vooral zelfstandige verkeersdeelname door kinderen.
 
De Goudakker vindt het belangrijk dat er aandacht wordt besteed aan:
  • theoretische en praktische verkeerseducatie, waaronder fietslessen voor de kinderen;
  • structurele en planmatige organisatie;
  • communicatie met ouders;
  • veilige schoolomgeving en schoolhuisroutes.
 
Om dit te kunnen bewerkstelligen zijn wij op zoek naar verkeersouders.
 
Een verkeersouder:
  • overlegt met leerkrachten over de verkeersactiviteiten;
  • helpt praktische activiteiten te organiseren voor de kinderen, bijv. een fietscontrole of de verkeerslessen
  • vormt met leerkrachten en ouders een verkeerswerkgroep, samen zie je meer en kun je meer;
  • signaleert verkeersveiligheidsproblemen in de schoolomgeving en bespreekt deze met de verkeerswerkgroep;
  • informeert ouders over verkeersveiligheid en hun rol hierin door hen te betrekken bij leuke verkeersprojecten.
 
Wilt u zich hiervoor aanmelden of wilt u meer informatie? Graag contact opnemen met esther.tel@degroeiling.nl