Reigerstraat 37
2802 EM Gouda
0182 515 657
directie.degoudakker@degroeiling.nl

Aanmelden

Als u aanvullende informatie wilt over de school of als u uw kind wilt opgeven vinden wij een persoonlijke kennismaking en uitwisseling van informatie tussen ouders en school van groot belang.

Tijdens een rondleiding krijgt u samen met uw kind de school en de werkwijze onder schooltijd te zien. Tijdens de rondleiding vertellen wij u graag iets over de gang van zaken en de werkwijze van de school. Maakt u wel even een afspraak? U kunt ons daarvoor telefonisch bereiken op 0182-515657.

Als uw kind 4 jaar geworden is, mag het naar de basisschool. Om te wennen aan de nieuwe omgeving mag een kind 3 keer "op visite" komen en in de toekomstige klas met de activiteiten meedraaien.

Als kinderen van een andere school komen, krijgen we van die school informatie in de vorm van een onderwijskundig rapport.

Wij vinden het wenselijk dat ook oudere kinderen komen kennismaken met hun nieuwe situatie. De ouders kunnen hierover afspraken maken met de betreffende leerkrachten.