Reigerstraat 37
2802 EM Gouda
0182 515 657
directie.degoudakker@degroeiling.nl

Groep 6

Bij ons in groep 6 hebben we van alles te doen. Elke ochtend starten we met een circuit van lezen en woordenschat. Er krijgen kinderen leesinstructie van de juf. Ook zijn kinderen in tweetallen woorden aan het oefenen op tempo of ze lezen lekker zelf in een leesboek, strip of kidsweek. En er zijn kinderen een woordenschatspel aan het doen met de woorden van het thema uit de taalmethode.
Daarna nemen we het programma van de dag door, daar staan ook de doelen op die we die dag willen bereiken. We maken een kort praatje met elkaar over dingen die gebeurd zijn. Dan gaan we gauw aan de slag met rekenen. Op het bord zien de kinderen bij elke les welke spullen ze nodig hebben, dit leggen ze klaar en gaan dan klaar zitten in de goede luisterhouding. Met rekenen starten we eerst met een korte instructie waarin we doelgericht werken. Daarna gaan de kinderen zelfstandig aan de slag met de verwerking op de i-pads. De juf geeft verlengde instructie aan kinderen die dat nodig hebben en kan op haar eigen i-pad zien hoe de kinderen hun werk maken, ze kan dan direct ingrijpen. In groep 6 starten we met breuken.
Na een energizer gaan we verder met spelling. We oefenen met bekende en nieuwe categorieën en maken elke dag een oefendictee. In groep 6 komt naast het schrijven van woorden en de grammatica ook de werkwoordspelling aan bod. We leren  in de tegenwoordige tijd wat de stam is, wanneer is het stam + t en in de verleden tijd oefenen we met klankveranderende werkwoorden. Ook leren we woorden in de voltooide tijd te zetten.
Om 10.15u gaan we lekker naar buiten, waar de kinderen op 2 pleinen en het voetbalveld kunnen spelen. Om 10.30u gaan we weer naar binnen om fruit of een koekje te eten en wat te drinken.
Na de pauze hebben we taal, begrijpend lezen of estafette lezen.
We werken in thema's met taal. De kinderen krijgen woorden van de week aangeboden om hun woordenschat uit te breiden. Hiervoor krijgen ze ook oefeningen op de i-pad. Aan het eind van elk thema maken ze een verslag, werkstukje of presentatie. Er komen veel coöperatieve werkvormen aan bod, dit wil zeggen dat ze vaak opdrachten doen in twee- drie of viertallen.
Met begrijpend lezen leren we 7 leesmanieren. Deze oefenen we met teksten die elke week online gezet worden, het zijn dus actuele teksten met onderwerpen die ook in het nieuws besproken worden.
In de middag doen we o.a. zaakvakken, schrijven, crea, seo, verkeer en muziek. En we hebben 2x per week gym.
In groep 6 krijgen we elke week huiswerk mee. De ene week maakwerk en de andere week leerwerk. Ook houden we een boekbespreking en leren we hoe we een werkstuk moeten maken in Word. Verder proberen we het diploma Veilig Internet te halen.
Wij werken met classdojo, dit is een beloningssysteem waar de kinderen punten kunnen verdienen voor een bepaalde vaardigheid. Bij een bepaald aantal punten hebben de kinderen een groepsbeloning verdiend. De vaardigheden waar we nu aan werken zijn: Doorzetter, goede luisterhouding, stil werken, sprint kampioen en Pietje Precies.