Reigerstraat 37
2802 EM Gouda
0182 515 657
directie.degoudakker@degroeiling.nl

BSO Kind & Co

Wat biedt BSO Goudakker?

BSO Goudakker is een kleinschalige en gezellige BSO in de wijk Korte Akkeren. De BSO beschikt over twee lokalen binnen de school en het speellokaal. Deze lokalen zijn ruim opgezet en toch huiselijk ingericht. We hebben een gevarieerd activiteitenaanbod en er wordt rekening gehouden met de wensen en leeftijden van de kinderen. Er is elke maand een ander thema waar de activiteiten op afgestemd worden. Wij zoeken aansluiting bij de thema's en lesmethode van de school. De kinderen worden zoveel mogelijk gestimuleerd deel te nemen aan de activiteiten, maar vrij spel zien wij ook als een activiteit. Tijdens de vakanties bieden wij de hele dag opvang en worden de activiteiten daarop aangepast. Mogelijk voegen wij dan samen met een BSO in de naaste omgeving. Onze buitenruimte is ingericht om naar hartenlust te kunnen spelen. BSO Goudakker maakt gebruik van het schoolplein van basisschool De Goudakker.

De vaste medewerker van de BSO werkt ook vijf ochtenden op de peutergroep, dus wanneer uw kind na de peutergroep naar school gaat en gebruikmaakt van de BSO, start hij of zij meteen in een veilige omgeving.

Voorschoolse opvang (VSO)

VSO Goudakker biedt bij voldoende belangstelling opvang aan op maandag tot en met vrijdag van 07:30 tot 08:30 uur. De pedagogisch medewerker brengt de kinderen naar school en zorgt dat de overdracht aan de leerkracht goed verloopt. De kinderen van basisschool de Goudakker kunnen op deze VSO terecht. Ook hier staat een vaste medewerker die ook op de peutergroep en BSO werkt.
http://www.kmnkindenco.nl