Reigerstraat 37
2802 EM Gouda
0182 515 657
directie.degoudakker@degroeiling.nl

Medezeggenschapsraad

mr.degoudakker@degroeiling.nl

Algemeen

De MR overlegt met de directie en het schoolbestuur over belangrijke schoolzaken, zoals:

 • De besteding van geld en gebouwen
 • Het vaststellen van vakanties en vrije dagen
 • De manier waarop ouders kunnen meehelpen in het onderwijs en bij andere activiteiten
 • Het kiezen van de lesmethoden voor de vakken
 • Verbeteringen in het onderwijs
 • Het jaarlijks terugkerende scholings- en formatieplan
 • De schoolgids
 • De groepsindeling
 • Arbeidsomstandigheden (o.a. veiligheid op school)

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit twee geledingen:

 • Vertegenwoordigers van de ouders,
 • Vertegenwoordigers van het (onderwijzend) personeel.

De MR heeft instemmingsrecht over die zaken die voor groepen ouders en leerkrachten van wezenlijk belang zijn. Bijvoorbeeld: de vertegenwoordigers van de ouders en van het personeel moeten gezamenlijk instemmen met het schoolplan, de schoolgids, het schoolreglement en de manier waarop ouders betrokken worden bij hulp in en aan de school. Vooral de betrokkenheid van de ouders bij het opstellen en vaststellen van het schoolplan en de schoolgids is belangrijk.

Via de MR kunnen zij hun stem laten horen en rechtstreeks invloed uitoefenen. Het schoolbestuur en de directie moeten in een aantal gevallen advies vragen over hun plannen met de school. Bijvoorbeeld over fusieplannen (het samengaan met een andere school)  en het aanstelling- en ontslagbeleid van het personeel.

De MR vergadert gemiddeld 7x per jaar.

Hieronder stellen de leden zich allemaal even kort aan u voor.

Voorzitter
Monqiue van Vliet, leerkracht
Mijn naam is Monique van Vliet. Leerkracht van groep 1/2 . Ik werk nu 16 jaar op De Goudakker. Maar ik ben al 40 jaar werkzaam in het onderwijs. Namens het team zit ik in de MR omdat ik het belangrijk vind om mee te kunnen denken over schoolse zaken. Om zo een prettig werkklimaat op De Goudakker te bevorderen. Voor de kinderen, de ouders en mijn collega's. U kunt mij altijd bereiken via de mail monique.van.vliet@degroeiling.nl

Algemene leden
Mirjam Blok, ouder
Ik ben Mirjam, moeder van Tijn Blok (groep 6). Sinds september 2017 ben ik lid van de MR oudergeleding op basisschool De Goudakker. Als MR lid hoop ik de stem van alle ouders binnen De Goudakker te kunnen vertegenwoordigen. Ik vind het belangrijk dat de kinderen op De Goudakker kwalitatief goed onderwijs krijgen en dat ieder kind zich op zijn eigen niveau kan ontwikkelen. Daarnaast vind ik het belangrijk dat er een goede, positieve sfeer is op school en elk kind met plezier naar school kan gaan. Ik hoor het graag als u ergens tegenaan loopt en wij dit mee kunnen nemen binnen de MR.

Tessa de Vogel, ouder
Ik ben Tessa de Vogel, moeder van Cas uit groep 7.
Al reeds langere tijd bekend met en bij De Goudakker, daar mijn dochter Sam ook hier op school heeft gezeten.
Zij is dit schooljaar gestart aan de Universiteit Leiden, studie kunstmatige intelligentie.
Ik ben onlangs aangesloten bij de MR en hoop u als ouder, jullie als leerlingen en misschien ook wel de leerkrachten, te kunnen helpen met een fijne en leerzame tijd op school te hebben.
Dit vind ik persoonlijk erg belangrijk, iedereen gaat naar school om te leren, maar het fijn hebben en je prettig voelen is zeker zo belangrijk.
Ik hoop dat ik een ieder daarmee kan helpen en schroom ook niet om mij aan te spreken mocht u/je ergens tegen aanlopen.

Janjoris van Diepen, ouder
Ik ben Janjoris van Diepen. Mijn vrouw en ik wonen sinds 2015 met veel plezier op de KW weg in Gouda. Mijn dochter Rosalie is in april 2021 vier jaar oud geworden en gestart bij De Goudakker. Wij kozen voor De Goudakker vanwege de kleinschaligheid, de duidelijke structuur die aan kinderen wordt geboden en het belang dat aan het groepsproces wordt gegeven door middel van groepsdynamisch onderwijs. Ik zag al snel een oproep van de school om je kandidaat te stellen voor de MR en ik vond dat een mooie manier om meer betrokken te worden bij de school van mijn dochter. Ik hoop op deze manier een bijdrage te kunnen leveren aan goed onderwijs en een goede sfeer op school voor onze kinderen.

Arzu Özdemir, leerkracht 
Mijn naam is Arzu Özdemir en ik geef les op de Goudakker. Ik werk al 20 jaar met veel plezier in het onderwijs. 
Sinds 2021 werk ik op de Goudakker, een fijne en kleinschalige school.  Namens het team zit ik in de MR. Ik wil graag meedenken over het onderwijs en kijken hoe wij ons onderwijs zo goed mogelijk kunnen vormgeven. Daarnaast vind ik het fijn en belangrijk dat wij samen met ouders kunnen praten over wat belangrijk is voor onze leerlingen. Door samen met elkaar in gesprek te blijven, kunnen wij het beste voor onze leerlingen bereiken.  Mocht u vragen hebben, dan kunt u mij bereiken via de mail:  arzu.ozdemir@degroeiling.nl